February 5th, 2011

irakly.info

Сервисное агентство МВД Грузии в г.Рустави

И вновь о грузинской полиции и ее службах, прославившихся далеко за пределами Грузии своей оперативностью и эффективностью. Знакомый сегодня переоформил машину за 15 минут. А я в это время пофотографировал.

На таких машинках сдают праваА здесь их получают.Машин очень много

Остальные фото здесь.

irakly.info

Краткий курс истории России

Стихи вспомнил после того как прочитал этот пост от arisstofan

რუსეთის ისტორიის მოკლე კურსი
(ხუმრობანარევი სიმართლე)

რუსეთი ტრადიციულად
თავის ცოცხლიან-მკვდიანად,
ყველა "წესიერ" მეფითა და
უწესო დედოფლიანათ,
ყველა მწერლით და გენერლით,
რიგითი სალდათიანათ,
სხვადასხვა სორტის პარტიით,
მარჯვენ-მარცხენა ფრთიანათ,
სტოლიპინით და ლენინით,
თებერვალ-ოქტომბრიანად,
გარდაუქმნელ უძრაობით და
სისხლიან გარდაქმნიანათ,
რუსების მოდგმა საერთოდ
გორბაჩევ, ელცინიანათ,
თავისი ცოლებ-შვილებით,
სიძეებით, რძლიანათ,
დეპუტატობის კორპუსით,
პატრიარქიან, მღვდლიანად
დაპყრობის ავადმყოფობით
გაჟღენთილია ძვლიანად,
სულ სხვისი მიწა შიათ და
სხვის ცრემლი უდგათ წვნიანათ,
მოკლედ მაგათი ჯილაგი
თავისი სპეცჯარებიანად
ჭირმა გაწყვიტოს შერჩევით
პოლიტბიურო მთლიანად.

რუსლან მიქაბერიძე, 1990