?

Log in

No account? Create an account

IRAKLY.INFO

Форум о Грузии, дискусионный клуб для обсуждения событий в Грузии и во всем мире

Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Краткий курс истории России
irakly.info
iraklyjip
Стихи вспомнил после того как прочитал этот пост от arisstofan

რუსეთის ისტორიის მოკლე კურსი
(ხუმრობანარევი სიმართლე)

რუსეთი ტრადიციულად
თავის ცოცხლიან-მკვდიანად,
ყველა "წესიერ" მეფითა და
უწესო დედოფლიანათ,
ყველა მწერლით და გენერლით,
რიგითი სალდათიანათ,
სხვადასხვა სორტის პარტიით,
მარჯვენ-მარცხენა ფრთიანათ,
სტოლიპინით და ლენინით,
თებერვალ-ოქტომბრიანად,
გარდაუქმნელ უძრაობით და
სისხლიან გარდაქმნიანათ,
რუსების მოდგმა საერთოდ
გორბაჩევ, ელცინიანათ,
თავისი ცოლებ-შვილებით,
სიძეებით, რძლიანათ,
დეპუტატობის კორპუსით,
პატრიარქიან, მღვდლიანად
დაპყრობის ავადმყოფობით
გაჟღენთილია ძვლიანად,
სულ სხვისი მიწა შიათ და
სხვის ცრემლი უდგათ წვნიანათ,
მოკლედ მაგათი ჯილაგი
თავისი სპეცჯარებიანად
ჭირმა გაწყვიტოს შერჩევით
პოლიტბიურო მთლიანად.

რუსლან მიქაბერიძე, 1990  • 1
ჭირმა გაწყვიტოს! :)))

а год точно 199?

Точно 1990-й год. У меня даже книжка есть.

  • 1